Welkom!

Welkom op de website van Stichting Vogelringgroep (VRG) IJsselvallei. Vogelringgroep IJsselvallei is een samenwerkingsverband van vogelringers die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar wilde vogels in de regio’s van de Stedendriehoek en Noordwest-Achterhoek.
Het vogelonderzoek van VRG IJsselvallei wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met het Vogeltrekstation  Arnhem.

Waarom voeren we vogelonderzoek uit?

Afbeelding
Mistnet

Het ringen van vogels geeft meer informatie over de vogelstand in de genoemde regio’s. Door het ringen van vogels krijgen we inzicht in de verschillende soorten die er voorkomen, over hun aantallen en de opbouw van de populatie in leeftijd en geslacht. Het onderzoeken van broedsucces en dispersie, de verspreiding van vogels in Nederland én buitenland, zijn belangrijke zaken waar we meer over te weten willen komen. Deze kennis is noodzakelijk voor een effectieve bescherming van vogels en hun habitat. Per jaar worden er zo'n 300.000 vogels geringd door ruim 500 ringers in Nederland.

Wat houdt het ringen in?

Voordat de vogels een ring om kunnen krijgen moeten ze eerst worden gevangen. Het vangen gebeurt vooral met mistnetten en het controleren van nestkasten. De vogels worden deskundig en voorzichtig uit de netten gehaald. Het ringen is niet gebonden aan een bepaalde dag van de week, maar wordt vrijwel volledig bepaald door de weersomstandigheden. Bij hitte, harde wind en regen kan er niet geringd worden.

We proberen van iedere vogel zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Elke vogel krijgt, nadat bepaald is welk soort vogel het is een ring om de poot. Deze ring bevat een unieke code waarmee de vogel individueel identificeerbaar is. Hierna worden biometrische gegevens verzameld. Hiervoor worden vogels gemeten, gewogen, en de leeftijd, sekse en de conditie bepaald. 
Alle verzamelde informatie wordt vastgelegd in een onlinedatabase van het Vogeltrekstation. Vogelbeschermingsorganisaties, ornithologen en biologen maken gebruik van deze gegevens in hun onderzoeken en publicaties.

Afbeelding
Ringen
Afbeelding
Vleugel meten

 

Ring gevonden?

Heb je een waarneming gedaan van een vogel met een ring of met kleurringen dan kun je de waarneming melden via de site van Vogeltrekstation.